Welkom

De sociëteit is van alle tijden… opgericht in 1863 en gaat dus al zo’n 160 jaar mee!

Een sociëteit, ook de onze, is van alle tijden, en tegelijk tijdloos. Een gezelschap dat zich in een sociëteit verenigt, laat zich niet beïnvloeden door factoren als tijd. Dat was al zo, toen onze sociëteit Eensgezindheid in 1863 officieel werd opgericht en dat is nog steeds het geval. De exacte datum waarop de sociëteit informeel is begonnen, is (nog) niet achterhaald. In ieder geval vierden we eind 2013 ons 150-jarig bestaan en vieren we in 2023 ons 160 jarig bestaan.

Een goed gesprek bij een goed glas en – voor wie dat wil – een aangename hap aan het eind van de wekelijkse bijeenkomst. Dat is een belangrijke activiteit van ons sociëteitsleven.

Een luisterend oor voor een interessant thema dat iemand te berde brengt. Alles zonder enig verplichting, meer hoeft het niet te zijn. Je ware geoorloofde uithuizigheid…

Onze sociëteit bruist als nooit tevoren…..en mag zich naast onze wekelijkse goed bezochte ‘reguliere Soos-activiteit’ verheugen in een reeks van activiteiten. (Zie hiervoor onze pagina Activiteiten)

De leden van Eensgezindheid hechten aan een goede sfeer. Een sfeer die bepaald wordt door respect voor de ander. Een genootschap van meer dan 100 leden, zonder geschreven regels, maar wel met ‘mores’, duidelijk voor iedereen die er deel van uit wil maken. Leeftijd speelt geen rol.